VIETKING luôn hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khách hàng nhằm giúp cho các quyết định mua hàng của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các chính sách bảo mật sau đây

chính sách bảo mật thông tin VietkingChính sách bảo mật thông tin quan trọng (nguồn ảnh: sưu tầm)

1. Khai báo thông tin

Tất cả nội dung công khai trên trang Web nhằm mục đích phục vụ nhu cầu thông tin của khách hàng để dễ dàng lựa chọn sử dụng sản phẩm. Vậy nên khách hàng có quyền sử dụng tất cả những thông tin đó mà không cần cung cấp thông tin cá nhân nào.

Tuy nhiên với những trường hợp có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ bạn sẽ phải cung cấp một số thông tin cơ bản để chúng tôi cung cấp những giải pháp hữu ích và kịp thời nhất đến bạn.

2. Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp

Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ quy định của pháp luật, VIETKING sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.

3. Cung cấp cho đơn vị khác

Chúng tôi có thể hợp tác với một số đơn vị khác để hỗ trợ trong quá trình cung cấp, lắp đặt thi công thiết bị cho khách hàng. Trong trường hợp đó, VIETKING cũng cần trao đổi thông tin của bạn đến những đơn vị này để họ có thể hoàn thành đơn hàng cho bạn.

Tuy nhiên những đơn vị này sẽ không được sử thông tin mà chúng tôi cung cấp vào những mục đích khác, đồng thời yêu cầu họ cam kết bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Cookies là một file tạm được tự động tạo ra trong máy tính, mỗi khi người dùng truy cập một trang web nào đó, nó sẽ lưu những thông tin liên quan đến cá nhân như tài khoản đăng nhập để sử dụng cho lần sau.

Vậy nên nếu bạn muốn đảm bảo tính bảo mật cá nhân cao thì có thể tắt chế độ nhận cookies tuy nhiên có thể gặp một số hạn chế khi sử dụng các tính năng khác.

5. Sự an toàn cho khách hàng

Khi lập trình, trang web chúng tôi có thể thiết lập những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của khách hàng. Trang web của chúng tôi hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến với công nghệ SSL (secure socket layer) để bảo vệ  tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

6. Thông tin qua email

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ email sẽ được cung cấp như một công cụ hỗ trợ trao đổi thông tin. Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua email hay tiếp nhận hỗ trợ yêu cầu của khách hàng. Do vậy trong trường hợp không sử dụng hoặc thay đổi email vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

7. Điều chỉnh thông tin

Chúng tôi sẽ hoặc chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn hiệu chỉnh, tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

8. Đường liên kết ngoài trang web

Trang Web này thường có các đường liên kết ngoài trang web nhằm giới thiệu bổ sung thông tin cho khách hàng tham khảo. VIETKING sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của trang web nào khác.

9. Đối tượng từ chối phục vụ

Từ chối phục vụ các dịch vụ mua bán, trao đổi với  đối tượng trẻ vị thành niên khi chưa có sự đồng thuận của người giám hộ theo quy định của pháp luật

10. Thay đổi thông tin khi sử dụng

VIETKING có thể thay đổi một cách không thường xuyên các thông tin mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên nếu sự thay đổi này có ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng chúng tôi sẽ cố gắng thông báo qua email hoặc trên trang chủ.

+84911647979